Mësimet bazë të Krishterimit

Mësimet bazë të Krishterimit

Mësimet bazë të Krishterimit

  • Posted by Admin i Next
  • On 20 Maj, 2020
  • 0 Comments
Moduli 1 Pohimet e Jezusit
Mësim 1 6 Pohimet e Jezusit rreth vetes  - Preview
Mësim 2 Trilema - Çfarë të bësh me pohimet e Jezusit?
Moduli 2 Ringjallja e Jezusit
Mësim 1 Faktet: A ndodhi ringjallja?
Mësim 2 Alternativat: Teoritë rreth ringjalljes
Moduli 3 Qëllimi i Jezusit
Mësim 1 Cili është qëllimi i Jezusit?
Moduli 4 Çfarë ndodh kur i beson Jezusit?
Mësim 1 Çfarë ndodh konkretisht kur i beson Jezusit?
Mësim 2 Cili është hapi tjetër?
 1