Gjashtë pohimet e Jezusit rreth vetes

  • Posted by Admin i Next
  • On 20/05/2020
  • 0 Comments

A ju ka rastisur të diskutoni për këtë temë?

Për disa, pohimet e Jezusit rreth hyjnisë së tij janë thelbi i besimit, të tjerë e konsiderojnë mëkatin më të madh të mundshëm.

A mund të merrni kohë vetë për të shqyrtuar deklaratat e Jezusit rreth vetes dhe të vendosni vetë rreth kësaj teme.

Bibla ngul këmbë në idenë se Jezui vetë bëri pohime rreth hyjnisë së tij dhe nuk janë të krishterët që i kanë shtuar këto pretendime më vonë.

Jezui pohoi se është Perëndi 

Një nga pohimet më të dalluara të besimit të krishterë është se Jezui është Perëndi.

Shqyrto gjashtë argumentet e mëposhtme:

1. Jezui deklaroi vetë se është Perëndi… dhe pohimet e tij u kuptuan pikërisht kështu nga kundërshtarët dhe dëgjuesit. 

“Unë dhe Ati jemi një.” Prandaj Judenjtë morën përsëri gurë për ta vrarë me gurë. Jezusi u përgjigj atyre: “Ju tregova shumë vepra të mira nga Ati im; për cilën nga këto më vrisni me gurë?.” Judenjtë u përgjigjën duke thënë: “Ne nuk të vrasim me gurë për asnjë vepër të mirë, po për blasfemi, dhe sepse ti, duke qenë njeri, e bën veten Perëndi.” Ungjilli i Gjonit 10:30-33.

“Abrahami, ati juaj, ngazëllohej në shpresën që të shihte ditën time; e pa dhe u gëzua.” Judenjtë, pra, i thanë: “Ti ende nuk je pesëdhjetë vjeç dhe e paske parë Abrahamin?.” Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë, në të vërtetë unë po ju them: para se të kishte lindur Abrahami, unë jam.” Atëherë ata morën gurë, që t’i hidhnin kundër tij; por Jezusi u fsheh dhe doli nga tempulli, duke kaluar midis tyre; dhe kështu u largua. Ungjilli i Gjonit 8:56-59

“Atëherë kryeprifti u ngrit në mes të kuvendit dhe e pyeti Jezusin duke thënë: “Nuk përgjigjesh fare? Çfarë po dëshmojnë këta kundër teje?.” Por ai heshti dhe nuk u përgjegj fare. Përsëri kryeprifti e pyeti dhe i tha: “A je ti Krishti, Biri i të Bekuarit?.” Dhe Jezusi tha: “Unë jam. Dhe ju do ta shihni Birin e njeriut të ulur në të djathtën e Pushtetit dhe duke ardhur me retë e qiellit.” Atëherë kryeprifti, duke i shqyer rrobat, tha: “Ç’nevojë kemi më për dëshmitarë? Ju e dëgjuat blasfeminë, ç’ju duket?.” Dhe të gjithë gjykuan se meritonte vdekjen.  Ungjilli i-Markut 14:61-64

{Ungjilli i-Gjonit 14:8-9}

{Ungjilli i-Mateut 28:18-20}

Përmbledhje:

Njerëzit që ishin pranë Jezusit, e kuptuan se ai pohoi hyjninë e tij. Kjo dallohet edhe nga akuzat që i bënë Atij për blasfemi (pohime blasfemuese ndaj Perëndisë). Gjithashtu Jezusi vetë u dërgua në vdekjen e kryqit për shkak të këtyre deklaratave. Apostulli Gjon na tregon se “judenjë kërkonin edhe më shumë ta vrisnin, sepse jo vetëm që shkelte ligjin e së shtunës, por edhe thoshte se Perëndia ishte Ati i tij, duke e bërë veten të barabartë me Perëndinë.”

{Ungjilli i-Gjonit 5:18}

2. Jezui pranoi të adhurohej si Perëndi. 

Thomai, një nga dishepujt e Jezusit, nuk besonte se Jezusi ishte ringjallur. Kur i treguan, ai tha: “Po të mos shoh shenjat e gozhdëve në duart e tij, po të mos vë gishtin te shenjat e gozhdëve dhe po të mos vë dorën te brinja e tij, unë nuk do të besoj.”

Dhe kishte të drejtë! A do të besoje ti kaq lehtë lajmin se dikush, që ishte vrarë në kryq, thjesht paska ardhur përsëri në jetë?

Dhe Jezui i ringjallur iu shfaq Thomait, dhe i ofroi mundësinë që t’ia prekte plagët, e të shikonte shenjat. Pas kësaj, Thomai i tha Jezuit: “Zoti im dhe Perëndia im!” {Ungjilli i-Gjonit 20:25-28}

Dhe Jezusi nuk e korrigjoi.

Sigurisht, nuk e korrigjoi sepse shfaqja e Jezusit të ringjallur ishte dëshmia kryesore se Jezusi ishte hyjni.

Ashtu siç nuk korrigjoi edhe të tjerët në pasazhet e mëposhtme:

Ungjilli i-Mateut 28:8-9},

{Ungjilli i-Mateut 28:16-17};

{Ungjilli i-Mateut 16:16-17}

3. Jezusi fali mëkate 

A mundet dikush të të falë ofendimet që ke kryer ndaj Perëndisë? Duhet të kesh autoritetin e Perëndisë që të jesh në gjendje të falësh mëkatet e të tjerëve.

Por në të dy pasazhet e mëposhtme, Jezui tha (duke ju drejtuar një të paralizuari dhe një gruaje): “Të janë falur mëkatet.”

Çfarë? Si është e mundur? “Kush është ky që fal mëkatet?”

Kështu menduan edhe hebrenjtë që e dëgjuan me veshët e tyre këtë deklaratë. Por Jezusi jo vetëm nuk e tërhoqi deklaratën e tij, por e vazhdoi argumentin duke thënë se ai ishte në gjendje jo vetëm të falte mëkatet por edhe të shëronte të sëmurët!

{Ungjilli i-Markut 2:3-12}

{Ungjilli i-Lukes 7:47-48}

4. Jezusi pohoi se ai ishte burimi i jetës së përjetshme.

Çfarë mendoni për jetën e përjetshme? Çfarëdo që të jetë jeta e përjetshme, duhet të jetë diçka që shkon përtej kufizimit të vdekjes. Dhe meqë e tejkalon kufizimin e pakalueshëm të vdekjes, dhuruesi i saj, i jetës së përjetshme, duhet të jetë vetë i përjetshëm dhe të ketë një autoritet hyjnor. Jezui deklaroi se “Biri i jep jetën kujtdo që do… ashtu si ati ringjall të vdekurit dhe ju jep atyre jetën” {Ungjilli i-Gjonit 5:21}. Në kapitullin 6 të Ungjillit të Gjonit, ai deklaroi se “kushdo që sheh Birin dhe beson në të, do ketë jetë të përjetshme… dhe unë do ta ringjall atë në ditën e fundit.” {Ungjilli i-Gjonit 6:40}

Këto deklarata – e të tjera të ngjashme me  këto – tregojnë edhe njëherë autoritetin hyjnor të Jezusit, dhe ai është gjithashtu çelësi për të pasur përjetësinë.

5. Mrekullitë dhe mësimet e Jezusit ishin të jashtëzakonshme

Jezusi është i pashoq për nga natyra dhe numri i mrekullive që ka kryer. Askush tjetër në histori nuk ka një kombinim të tillë mahnitës – për të shtuar këtu edhe mësimet e tij të jashtëzakonshme, krejtësisht të paarritshme për nga thellësia dhe thjeshtësia, me asnjë mësues tjetër, përpara dhe pas kohës kur ai jetoi në tokë.

Megjithëse mrekullitë dhe mësimet nuk janë pohime të drejtpërdrejta se Ai është hyjni, ato janë një dëshmi plotësuese e qartë e autoritetit hyjnor të Krishtit. Gjithashtu është interesante të vëmë re se si i trajton Ungjilli i Gjonit mrekullitë. Gjoni i quan mrekullitë e Jezuit “shenja”. Sepse ato nuk ishin thjesht shfaqje mahnitëse të fuqisë së Zotit – në fund të fundit, a nuk e ka treguar fuqinë Zoti njëherë e mirë në krijim? Por ato ishin gjithashtu “shenja” që ju tregonin njerëzve autoritetin dhe origjinën hyjnore të autorit të këtyre mrekullive, Jezusit vetë!

(Shikoni pasazhet te: {Ungjilli i-Markut 1:21-42}; {Ungjilli i-Markut 3:7-11}; {Ungjilli i-Markut 4:35-39}; {Ungjilli i-Markut 5:38-42})

6. Jezui përmbushi më shumë se 300 profeci të Dhiatës së Vjetër (libra të shkruara në një periudhë prej 1500 deri në 400 vite përpara ardhjes së Jezuit), nga të cilat 48 janë shumë specifike përsa i përket ardhjes së Tij.

Mundësia që një njeri, në gjithë historinë e njerëzimit, të përmbushë 8 profeci, është 1/1017.

Një shembull për ilustrim: Në qoftë se do të merrni një shumë prej 1017 monedhash 5 lekëshe dhe të shtroni me to të gjithë sipërfaqen e ish-Jugosllavisë, shtresa që do të mbulojë gjithë shtetin do të jetë 60 cm e lartë. Atëherë vendosni një shenjë njërës prej monedhave dhe përziejini të gjitha.

Nëse me sy mbyllur do të përpiqeni të gjeni monedhën e caktuar, cili do të jetë probabiliteti?

Është i njëjti probabilitet që një person të përmbushë 8 profeci….

A mundet që dikush krejt rastësisht të përmbushë detaje që janë shkruar të paktën 400 vite përpara se ai të lindë?

Kur përballesh me këto fakte, ne sygjerojmë se ka vetëm tre mundësi

Shqyrtojini këto mundësi në mësimin tjetër!