Alternativat: Teoritë rreth ringjalljes

 • Posted by Admin i Next
 • On 20/05/2020
 • 0 Comments

Teori të ndryshme mbi ringjalljen

Po sikur ringjallja të mos ketë ndodhur fare?

Alternativat e mundshme:

I. Varri ishte bosh.

  1. Mundësia A:
   1. Jezusi u ringjall prej së vdekurish.
   2. Ai është Zot. Opsioni
  2. Mundësia B:
   1. Dikush e vodhi trupin.
   2. Miqtë ose Armiqtë.
  3. Mundësia C:
   1. Jezusi nuk vdiq në kryq.
   2. Teoria e alivanosjes.

II. Varri nuk ishte bosh.

   1. Mundësia A:
    1. Gratë vajtën gabimisht në një varr tjetër.
    2. Teoria e varrit të gabuar.
   2. Mundësia B:
    1. Njerëzit vetëm menduan se e panë Jezusin pas ringjalljes.
    2. Teoria e haluçinacionit.

Por a qëndrojnë këto teori?

Vjedhur nga miqtë

 1. Miqtë e Jezusit s’kishin asnjë arsye për ta vjedhur trupin, sepse një Mesi i vdekur nuk është Mesi.
 2. Psikologët thonë se njerëzit nuk vdesin për diçka që e dinë se është gënjeshtër (11 nga 12 dishepujt vdiqën si martirë).

Vjedhur nga armiqtë.

 1. Përsëri s’ka asnjë arsye.
 2. Armiqtë e Jezusit do ta kishin nxjerrë trupin kur u shpall se Jezusi u ringjall, por ata nuk e bënë këtë.

Teoria e alivanosjes (të të rënit të fikët)

 1. Romakët, para se ta zbritnin nga kryqi njeriun e kryqëzuar, siguroheshin mirë që ai kishte vdekur.
 2. Jezusi nuk do të kishte mundur t’u ikte rojeve romake mu përpara varrit.

Teoria e varrit të gabuar.

 1. Çdo njeri mund ta kishte ngatërruar varrin.
 2. Jozefi nga Arimatea do ta kishte ditur ku ishte varri i duhur.

Ungjijtë na thonë se Jozefi nga Arimatea ishte një i pasur që e mori trupin e Jezusit dhe e varrosi. Ai ishte i njohur në Jerusalem – të gjithë e kanë njohur me siguri dhe të gjithë e dinin vendin e varrimit. Nuk kishte asnjë detaj sekret në këtë histori.

Teoria e haluçinacionit (iu duk se vdiq)

 1. Pas vdekjes së Jezusit, dishepujt i humbën shpresat se Ai ishte Mesia. Duheshin bindur shumë njerëz për këtë. Kjo s’ishte çështje haluçinacioni.
 2. Më shumë se 500 njerëz gjatë një periudhë 40 ditore, thanë se e panë Jezuin disa herë gjatë ditës dhe natës.
 3. Varri mund të hapej dhe të nxirrej trupi për t’i dhënë fund historisë së ringjalljes së Jezusit.
 4. Mijëra njerëz në Jerusalem e pranuan Jezusin si Mesinë brenda pak muajsh pas kryqëzimit. Këta ishin njerëzit që kishin më shumë mundësi të shihnin varrin me sytë e tyre, dhe ata i njihnin dëshmitarët okularë.

Disa faktorë të tjerë që duhen marrë parasysh rreth ringjalljes së Jezuit

Ekzistenca e kishës së krishterë

 1. Një Mesi i vdekur s’është Mesi.
 1. Krishtërimi ishte një fe e paligjshme në Perandorinë Romake dhe të krishterët u persekutuan (qoftë me hedhjen e tyre te luanët e gladiatorët, qoftë me pamundësinë për të zhvilluar tregti me tregtarët çifutë jo të krishterë). Patjetër që duhet të ketë qënë diçka e vërtetë në jetën e tyre që i bënte të duronin persekutime të tilla. E megjithatë, Krishtërimi u përhap kaq shumë, saqë në vitin 321, Perandori u detyruar ta shpallë fe të ligjshme të perandorisë.
 2. Njëmbëdhjetë prej dymbëdhjetë dishepujve vdiqën si martirë, ndërsa predikonin se Jezui ishte ringjallur.

Jetët e ndryshuara të Palit dhe të dishepujve të parë

 1. Dishepujt u përgatitën të ktheheshin në punët e tyre të mëparshme pasi Jezusi u kryqëzua. Megjithatë, pas 50 ditësh, ata ishin në Jerusalem, duke predikuar se Jezusi ishte ringjallur dhe se Ai ishte Mesia.
 2. Ata vdiqën në mënyrë të dhunshme, sepse predikonin ringjalljen e Jezusit.
 3. Sauli nga Tarsi ishte një çifut i ri, i mprehtë dhe i zellshëm. Ai i burgoste të krishterët. Por, papritur, ai filloi të predikonte se Jezui ishte ringjallur prej së vdekurish dhe shkroi gjysmën e Dhiatës së Re.

Duket se teoria e ringjalljes së Jezusit është e kopsitur mirë nga ana historike. Nuk ka arsye për të dyshuar që nuk ka ndodhur.

Apo keni ju ndonjë arsye? Na e dërgoni që të diskutojmë.

Nëse ringjallja e Jezuit është e vërtetë, atëherë, ia vlen të diskutojmë rreth qëllimit të ardhjes së Jezusit në mësimin tjetër.