Cili është hapi tjetër?

  • Posted by Admin i Next
  • On 20/05/2020
  • 0 Comments

Shpresojmë që ishim ndihmë për ju, ndërsa shqyrtoni të vërteta të rëndësishme rreth Jezusit.

Shpresa jonë është që ju të dalloni të vërtetën e krishterimit. Nuk ka të bëjë me mirësinë e të krishterëve, e as me dëshirën tonë për të dalë të saktë.

Ka të bëjë me të vërtetën dhe shpresën që ofron Jezusi për ty.

Shpresojmë që materiali ju ka ndihmuar.

Ju ftojmë të shikoni dhe një video-mesazh të shkurtër rreth mesazhit kryesor të krishterimit.