Faktet: A ndodhi ringjallja?

 • Posted by Admin i Next
 • On 20/05/2020
 • 0 Comments

Besimi i krishterë thotë se Jezus Krishti u kryqëzua nga romakët, u pa i gjallë pas tri ditësh dhe është i gjallë edhe sot.

Ringjallja është pikë kyçe për besimin e krishterë sepse:

 • Vetë Jezusi e parashikoi.
 • U jep vlerë pohimeve te Krishtit mbi autoritetin dhe hyjninë e Tij.
 • Tregon fuqinë e Tij mbi vdekjen.
 • Nëse Jezui nuk u ringjall, premtimet e Krishterimit mbi faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme janë krejtësisht pa vlerë.

Apostulli Pal shkroi:

“Nëse Krishti nuk është ringjallur, atëherë edhe predikimi ynë është i kotë, edhe besimi juaj është i kotë. Kështu, qenkemi dëshmitarë të rremë të Perëndisë, sepse dëshmojmë kundër tij dhe themi se ka ngjallur Krishtin, të cilin nuk e paska ngjallur, po të jetë se të vdekurit nuk u ngjallkan… Nëse Krishti nuk është ngjallur, atëherë besimi juaj është i kotë dhe ju jeni ende në mëkatet tuaja. Atëherë kanë humbur edhe ata që kanë vdekur e kanë besuar në Krishtin. Nëse shpresojmë në Krishtin vetëm për këtë jetë, atëherë jemi njerëzit më të mjerë”. {1 e-Korintasve 15:13-19}

Më poshtë vijojnë disa prej argumenteve që mbështesin ringjalljen e Jezuit.

 1. Jezusi e parashikoi ringjalljen e Tij.

Mateu, një nga dishepujt e Jezusit dhe autori i njërit prej ungjijve, shkroi: “Që nga ajo kohë, Jezusi filloi t’u tregonte dishepujve se duhej të shkonte në Jerusalem dhe të vuante shumë për shkak të pleqve, kryepriftërinjve dhe skribëve. Pastaj do ta vrisnin, por ditën e tretë do të ngjallej.

{Ungjilli i-Mateut 16:21}

Ashtu si edhe në këtë pasazh, na tregohet se Jezusi disa herë parashikoi vdekjen dhe ringjalljen e tij. Ky fakt sygjeron planin që kishte Perëndia për të sjellë Jezusin drejt sakrificës sublime për mëkatet e njerëzve.

Pasazhe të tjera ndihmëse: {Ungjilli i-Mateut 17:9}, {Ungjilli i-Mateut 17:22-23}, {Ungjilli i-Mateut 20:18-19}, {Ungjilli i-Mateut 26:31-32}.

 1. Jezusi u kryqëzua për shkak të identitetit të tij

Jezusi nuk u kryqëzua për shkak të veprave të Tij, as sepse kishte kryer ndonjë krim, por për shkak të identitetit të Tij të shpallur publikisht.
Mateu shënon dy proçese gjyqësore ku u dënua Jezui.

{Ungjilli i-Mateut 26:57-66}

Akuzuesit e Jezusit nuk mundën të gjenin ndonjë provë kundër Tij, por e gjykuan Atë  si një njeri që meritonte vdekjen, sepse pohoi se vinte nga Perëndia. (Jezusi po citonte nga {Danieli 7:13}).

Pilati, guvernatori romak i Judesë në atë kohë, nuk gjeti asnjë faj për akuzat kundër Jezusit ndaj edhe lau duart duke thënë: “Unë nuk kam faj për gjakun e këtij njeriu. Është puna juaj!” {Ungjilli i-Mateut 27:11-26}

 1. Jezusi u ekzekutua me kryqëzim.

E keni parë filmin “Pasioni i Krishtit”, me regjisor Mel Gibson? Filmi pasqyron me besnikëri përshkrimin e Ungjijve rreth kalvarit të mundimeve të Jezusit ndërsa po shkonte drejt kryqit. Dhe me siguri, ashtu siç e përshkruajnë ungjijtë, Jezusi dha frymë në kryq, pasi kishte përjetuar talljen, kurorën me gjemba mbi kokë, rrahjen e tmerrshme me kamxhik, shpimin e duarve dhe të këmbëve me gozhdë mbi kryqin e tmerrshëm romak, dhe agoninë e vdekjes derisa dha shpirt.

 1. Jezusi u rishfaq pas vdekjes.

Jezusi vdiq. Pavarësisht se ai e kishte parashikuar edhe vdekjen edhe ringjalljen (shiko pikën 1), dishepujt e tij ishin te tmerruar nga ideja e vdekjes së mësuesit.

Shpresa e tyre për një të ardhme me mbretin, Mesinë, mori fund. Ata u mblodhën në një dhomë të vogël të një shtëpie në Jerusalem, nga frika se mos persekutoheshin edhe ata.

Frikë.

Dhe pastaj Jezui iu shfaq dishepujve. Ne kemi pritjen se dishepujt kanë kërcyer nga gëzimi kur e panë. Por, ungjijtë na japin një pamje krejt tjetër. Si do të reagoje kur dikush kthehet nga të vdekurit?

“Ata u trembën e i zuri frika duke menduar se po shihnin një shpirt”, na tregon ungjilltari Luka. “Por ai (Jezui) u tha: ‘Përse keni frikë dhe përse lindin dyshime në zemrat tuaja? Shikojini duart e mia dhe këmbët e mia. Jam unë. Prekmëni e shikoni. Shpirti nuk ka mish e kocka siç shihni se kam unë’”. {Ungjilli i-Lukes 24:13-43}

Dhe pastaj, Jezui vetë iu tregoi edhe njëherë dishepujve se si profetët kishin folur për ardhjen e tij, për vdekjen e tij, dhe për ringjalljen e tij; në mënyrë që “të gjitha kombeve do t’u shpallet pendimi e falja e mëkateve, duke filluar nga Jerusalemi…” {Ungjilli i-Lukes 24:44-47}

Apostulli Pal na thotë gjithashtu “se Krishti, sipas Shkrimeve të shenjta, vdiq për mëkatet tona, u varros dhe u ngjall ditën e tretë, po sipas Shkrimeve të shenjta. Ai iu shfaq Kefës dhe pastaj të dymbëdhjetë apostujve. Pastaj iu shfaq njëherësh mbi pesëqind vëllezërve besimtarë…Më pas iu shfaq Jakobit, e pastaj të gjithë apostujve. Në fund, m’u shfaq edhe mua…” {1 e-Korintasve 15:3-8}

Çfarë të bëjmë rreth këtyre fakteve për ringjalljen e Jezusit?

A ka alternativa të tjera që e hedhin poshtë ringjalljen?

Shikoni mësimin tjetër.