13 – A ka mendja jonë një qendër kryesore të kontrollit?