10 – A mund të bëjë seksi që një marrëdhënie e keqe të vazhdojë?