8 – Cili është organi më i fuqishëm seksual te një person?