18 – A është e vërtetë se të rinjtë marrin më shumë SST se çdo grupmoshë tjetër?