19 – A nuk i ulin prezervativët shanset për t’u infektuar me SST?