21 – A nuk mund të bëj një gjilpërë ose të marr një antibiotik nëse kam SST?