23 – A mund të lidhen SST-të me sëmundje të rënda si kanceri?