24 – A mund të infektohesh me SST nëse merr kontraceptivë?