27 – A nuk është i sigurt seksi nëse përdorim prezervativë?