Plani i Perendise – Përmbushja e profecive për Krishtlindjen