34 – A nuk do të ishte më mirë të bashkëjetonim në fillim?