37 – A nuk janë hormonet e mia shumë të forta që të mund të pres?