38 – A është shumë vonë për mua meqë nuk jam i/e virgjër?