40 – Si mund të jem i falur dhe të ndihem i falur?