A është e vërtetë se të rinjtë marrin më shumë SST se çdo grup tjetër