A nuk i ka eliminuar pothuajse të gjitha SST-të dhe infeksionet mjekësia moderne