A nuk mund të bëj një injeksion apo të marr antibiotik, nëse marr një SST