Edhe pse asnjëri prej nesh nuk ka simptoma, a mund të kemi ndonjë SST