Cili është qëllimi i Jezusit?

  • Posted by Admin i Next
  • On 20/05/2020
Jezusi pati shumë veprimtari gjate tri viteve të shërbimit të Tij publik. Pse erdhi Ai? Me çfarë synimesh? Qëllimi i Jezuit. Lexoni me vëmendjen këto pasazhe nga Bibla dhe vini re, se çfarë na thuhet në këto pasazhe rreth qëllimit të Jezuit. Mbani shënim fjalët dhe idetë kryesore. “Sepse edhe Biri i njeriut nuk erdhi që […]
Read More