20 – Megjithëse asnjëri prej nesh nuk ka simptoma, a mund të kemi prapë një infektim me SST?