35 – A nuk është seksi paramartesor pregatitja e duhur për të pasur një martesë të mirë?